-17%
Trọn gói lắp đặt 1 mắt camera CCTV… 2.950.000 VNĐ 2.450.000 VNĐ
-25%
Trọn bộ 2 mắt camera an ninh giám… 3.950.000 VNĐ 2.950.000 VNĐ
-29%
Trọn bộ 1 mắt camera an ninh giám… 4.850.000 VNĐ 3.450.000 VNĐ
-20%
Trọn bộ 3 mắt camera an ninh giám… 4.950.000 VNĐ 3.950.000 VNĐ
-31%
Trọn bộ 2 mắt camera an ninh giám… 6.350.000 VNĐ 4.350.000 VNĐ
-25%
Trọn bộ 4 mắt camera an ninh giám… 5.950.000 VNĐ 4.450.000 VNĐ
-43%
Trọn bộ 3 mắt camera an ninh giám… 9.450.000 VNĐ 5.350.000 VNĐ
-45%
Trọn bộ 4 mắt camera an ninh giám… 11.395.000 VNĐ 6.250.000 VNĐ
-27%
Trọn bộ 5 mắt camera an ninh giám… 8.800.000 VNĐ 6.450.000 VNĐ
-43%
Trọn bộ 6 mắt camera an ninh giám… 12.250.000 VNĐ 6.950.000 VNĐ
-45%
Mới
Trọn bộ 7 mắt camera an ninh giám… 13.650.000 VNĐ 7.450.000 VNĐ
-23%
Trọn bộ 8 mắt camera an ninh giám… 10.380.000 VNĐ 7.950.000 VNĐ